Trasovanie potrubia kanalizácie

Lokalizácia potrubia

Na čo slúži lokalizácia a trasovanie potrubia kanalizácie ? Vlastníci starších budov, priemyselných centier, logistických parkov a pod. stoja pred otázkou, kde majú uložené kanalizačné potrubie, ako je napojené, kde sa presne napája na verejnú kanalizáciu a pod. Vo veľa prípadoch chýba projektová dokumentácia k inžinierskym sieťam, ak aj projekty existujú – môžu byť veľmi…