Bezvýkopová oprava potrubia Vám ušetrí nemalé peniaze

Co sa rozumie pod pojmom bezvýkopová oprava potrubia? Vieme, že ak sa naskytne problém s inžinierskymi sieťami napríklad poškodená vodovodná prípojka či kanalizačná prípojka spojíme si tieto výrazy so scenárom z najhoršieho hororového filmu.

Predstavujeme si pravdepodobne záťah ťažkej techniky na výkopové práce, zničenú predzáhradku či parkovaciu plochu, veľké kopy zeminy či nahromadenie stavebnej sute. V podstate znehodnotenie majetku a našho domovského prostredia len s dôvodu, že stačí možno vymeniť pár metrov vodovodnej trubky či odpadovej kanalizácie. Naša spoločnosť aj v prípade takejto katastrofy dokáže odvrátiť najhoršie s našim týmom odborníkov a kvalitnou technikou zabezpečujeme okrem iného aj bezvýkopovú výmenu potrubí formou podvrtania či zemného pretlaku. To znamená doslovne, že bez akéhokoľvek mechanického zásahu do zastavanej plochy /asfaltovej cesty/ vieme v úrovni zemného lôžka vytvoriť v priamej trase dutinu z bodu A do bodu B do ktorej následne vložíme chráničku či priamo zavedieme nové potrubné prvky. Táto sanácia potrubia tak šetríme zákazníkovi čas, peniaze a nepríjemné skúsenosti.

Preto ak vám nastane problém s prípojkami alebo vodovodnými-kanalizačnými sieťami a v ceste vedenia vám stoja prekážky ako spevnené plochy, múrik či iné stavebné prvky neváhajte nás kontaktovať a my vám s touto problematikou radi pomôžeme a nájdeme praktické riešenie. Váš tím Vortech s.r.o.

Bezvýkopová oprava potrubia za dobré ceny v Bratislavskom kraji - Bratislava - Pezinok - Modra - Senec - Malacky

Bezvýkopová oprava potrubia - dôležité upozornenie

Pred realizáciou bezvýkopových prác je nutné zabezpečiť nasledujúce veci:

  • Ak sa realizujú pretlaky na verejných komunikáciách je nutné stanovisko príslušného stavebného úradu, magistrátu – obecného zastupiteľstva alebo správcu komunikácie.
  • Pri pretlakov požadujeme vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a ich ochranné pásmo, križujúcich trasu pretlaku.
  • Náhľad do vytyčovacích protokolov distribučných spoločností, ktorých siete sa nachádzajú v mieste realizácie podvrtov.
  • Čestné prehlásenie objednávateľa o tom, že nám nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť pri výkone práce zdravie osôb a majetok. Pri zamlčaní týchto skutočností, nezodpovedáme za prípadné škody a následky.

Na bezvýkopové opravi potrubí používame moderné a efektívné technológie, ktoré šetria nielen čas ale hlavne peniaze.

  • PZ 200 hydraulický trubkový pretlak vhodný do mäkkého či nestabilného pôdneho podložia maximálna tlačná dĺžka do 15m v závislosti od podmienok konkrétnej zákazky.
  • Pneumatický pretlak – raketa GRUNDOMAT 130mm – vhodná najmä do tvrdého mierne kamenitého a húževnatého podložia. Maximálna dĺžka pretláčania v závislosti od terénnych podmienok.
  • DITCHWICH pneumatický pretlak 65mm ideálny pre drobné káblové vedenia či vodovodné a plynové prípojky.

Bezvýkopová oprava potrubia - aká je cena?

Cena za bezvýkopovú opravy potrubia je individuálna. Záleží na veľkosti, podloží, náročnosti a pod. Cenovú kalkuláciu Vám vieme spraviť o oboznámení sa so všetkými špecifikáciami.

  • U nás môžete zaplatiť kartou.
  • Ak sú v blízkosti inžinierske siete – napr. pri verejných komunikáciach požadujeme ich vytýčenie, aby nedošlo k stretu našich mechanizmov a následným škodám.

Bezvýkopová oprava potrubia v Bratislave a okolí

Bezvýkopové opravy potrubia realizujeme v lokalitách :

Bratislava, Petržalka, Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čuňovo, Dlhé Diely, Lamač, Pohradničné časti Rakúska a Maďarska – Berg, Kittsee, Hainburg, Rajka, Dunakiliti,

Bezvýkopová oprava potrubia v okrese Pezinok

Bezvýkopové opravy potrubia realizujeme v lokalitách :

MODRA, PEZINOK, Svätý Jur, Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Limbach, Píla, Slovenský Grob, Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady, Vištuk

Bezvýkopová oprava potrubia v okrese Senec

Bezvýkopové opravy potrubia realizujeme v lokalitách :

SENEC, Bernolákovo, Blatné, Boldog, Čataj, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Chorvátsky Grob, Igram, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Rovinka, Tomášov, Tureň, Veľký Biel, Vlky, Zálesie

Bezvýkopová oprava potrubia v okrese Malacky

Bezvýkopové opravy potrubia realizujeme v lokalitách :

MALACKY, Borinka, Gajary, Jablonové, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Malé Leváre, Marianka, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Závod, Zohor – Vojenský obvod, Záhorie

Bezvýkopová oprava potrubia v okrese Dunajská Streda (Gabčíkovo / Šamorín / Veľký Meder)

Bezvýkopové opravy potrubia realizujeme v lokalitách :

DUNAJSKÁ STREDA, GABČÍKOVO, ŠAMORÍN, VEĽKÝ MEDER, Báč, Baka, Baloň, Bellova Ves, Blahová, Blatná na Ostrove, Bodíky, Boheľov, Čakany, Čenkovce, Čiližská Radvaň, Dobrohošť, Dolný Bar, Dolný Štál, Dunajský Klátov, Holice, Horná Potôň, Horné Mýto, Horný Bar, Hubice, Hviezdoslavov, Jahodná, Janíky, Jurová, Kľúčovec, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Kvetoslavov, Kyselica, Lehnice, Lúč na Ostrove, Macov, Mad, Malé Dvorníky, Medveďov, Mierovo, Michal na Ostrove, Ňárad, Nový Život, Ohrady, Okoč, Oľdza, Orechová Potôň, Padáň, Pataš, Potônske Lúky, Povoda, Rohovce, Sap, Štvrtok na Ostrove, Topoľníky, Trhová, Hradská, Trnávka, Trstená na Ostrove, Veľká Paka, Veľké Blahovo, Veľké Dvorníky, Vieska, Vojka nad Dunajom, Vrakúň, Vydrany, Zlaté Klasy