Pretláčanie pod cestou - podvŕtanie pod cesty, chodníky, dlažby, zatrávnené plochy a pod. Odborné prerážanie mikrotunelovanie za výhodné ceny

Pretláčanie pod cestou – podvrtanie povrchov realizujeme v Bratislave, Pezinku, Senci, Malackách, Dunajskej Strede a okolí. Moderná technika a výhodná cena. Mikrotunelovanie je technika, ktorá ušetrí náklady na rozkopávky.

Naša firma Vortech s.r.o. sa zaoberá popri inom aj realizáciou bezvýkopových mikro-tunelov a zavádzaním inžinierských sietí bezvýkopovou technológiou ( pretlaky, podbíjanie. podvŕtavanie, pretláčanie, prepichPretláčanie ciest hydraulickým zariadením napr. popod, chodníky, dlažby, zatrávnené plochy atď. za účelom vedenia vody, kanalizácie, elektriky, plynu a telekomunikácií po celom západnom Slovensku.

 • Pretláčanie – prerážanie pod povrchom vieme realizovať v priemeroch od 80mm až 350mm.
 • Možnosť zavedenia chráničky – LDPE, HDPE , kanalizačná rúra KG PVC a pod.

Sme kompletne vybavení na výkopové práce – u nás máte možnosť výkopu štartovacej jamy pomocou vlastného minibagra – úspora na preprave.

Realizujeme aj ručné výkopové práce ak miesto a okolnosti nedovoľujú klasické výkopy technikou.

Pretláčanie pod cestou - prevŕtanie pod povrchmi | Bratislava - Pezinok - Senec - Malacky - Dunajská Streda - Modra

Dôležité upozornenie

Pred realizáciou zemného pretlaku je nutné zabezpečiť nasledujúce veci:

 • Ak sa realizujú pretlaky na verejných komunikáciách je nutné stanovisko príslušného stavebného úradu, magistrátu – obecného zastupiteľstva alebo správcu komunikácie.
 • Pri pretlakov požadujeme vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a ich ochranné pásmo, križujúcich trasu pretlaku.
 • Náhľad do vytyčovacích protokolov distribučných spoločností, ktorých siete sa nachádzajú v mieste realizácie podvrtov.
 • Čestné prehlásenie objednávateľa o tom, že nám nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť pri výkone práce zdravie osôb a majetok. Pri zamlčaní týchto skutočností, nezodpovedáme za prípadné škody a následky.

Na hydraulické pretláčanie - podvŕtavanie používame modernú a efektívnu technológiu. Podvrt ciest a podobne.

 • PZ 200 hydraulický trubkový pretlak vhodný do mäkkého či nestabilného pôdneho podložia maximálna tlačná dĺžka do 15m v závislosti od podmienok konkrétnej zákazky.
 • Pneumatický pretlak – raketa GRUNDOMAT 130mm – vhodná najmä do tvrdého mierne kamenitého a húževnatého podložia. Maximálna dĺžka pretláčania v závislosti od terénnych podmienok.
 • DITCHWICH pneumatický pretlak 65mm ideálny pre drobné káblové vedenia či vodovodné a plynové prípojky.

Aká je cena za pretláčanie pod cestu a iné povrchy?

Cena za pretláčanie pod povrchmi (cesta, chodník, trávnaté plochy a pod.) je individuálna. Záleží na veľkosti, podloží, náročnosti a pod. Cenovú kalkuláciu Vám vieme spraviť o oboznámení sa so všetkými špecifikáciami.

 • U nás môžete zaplatiť kartou.
 • Ak sú v blízkosti inžinierske siete – napr. pri verejných komunikáciach požadujeme ich vytýčenie, aby nedošlo k stretu našich mechanizmov a následným škodám.

Pretláčanie - podvŕtanie realizujeme v lokalite Bratislava

Pretláčanie – podvŕtanie realizujeme v lokalitách :

Bratislava, Petržalka, Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čuňovo, Dlhé Diely, Lamač, Pohradničné časti Rakúska a Maďarska – Berg, Kittsee, Hainburg, Rajka, Dunakiliti,

Pretláčanie - podvŕtanie realizujeme v lokalite Pezinok

Pretláčanie – podvŕtanie realizujeme v lokalitách :

MODRA, PEZINOK, Svätý Jur, Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Limbach, Píla, Slovenský Grob, Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady, Vištuk

Pretláčanie - podvŕtanie realizujeme v lokalite Senec

Pretláčanie – podvŕtanie realizujeme v lokalitách :

SENEC, Bernolákovo, Blatné, Boldog, Čataj, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Chorvátsky Grob, Igram, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Rovinka, Tomášov, Tureň, Veľký Biel, Vlky, Zálesie

Pretláčanie - podvŕtanie realizujeme v lokalite Malacky

Pretláčanie – podvŕtanie realizujeme v lokalitách :

MALACKY, Borinka, Gajary, Jablonové, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Malé Leváre, Marianka, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Závod, Zohor – Vojenský obvod, Záhorie

Pretláčanie - podvŕtanie realizujeme v lokalite Dunajská Streda (Gabčíkovo / Šamorín / Veľký Meder)

Pretláčanie – podvŕtanie realizujeme v lokalitách :

DUNAJSKÁ STREDA, GABČÍKOVO, ŠAMORÍN, VEĽKÝ MEDER, Báč, Baka, Baloň, Bellova Ves, Blahová, Blatná na Ostrove, Bodíky, Boheľov, Čakany, Čenkovce, Čiližská Radvaň, Dobrohošť, Dolný Bar, Dolný Štál, Dunajský Klátov, Holice, Horná Potôň, Horné Mýto, Horný Bar, Hubice, Hviezdoslavov, Jahodná, Janíky, Jurová, Kľúčovec, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Kvetoslavov, Kyselica, Lehnice, Lúč na Ostrove, Macov, Mad, Malé Dvorníky, Medveďov, Mierovo, Michal na Ostrove, Ňárad, Nový Život, Ohrady, Okoč, Oľdza, Orechová Potôň, Padáň, Pataš, Potônske Lúky, Povoda, Rohovce, Sap, Štvrtok na Ostrove, Topoľníky, Trhová, Hradská, Trnávka, Trstená na Ostrove, Veľká Paka, Veľké Blahovo, Veľké Dvorníky, Vieska, Vojka nad Dunajom, Vrakúň, Vydrany, Zlaté Klasy

Výkopové práce Bratislava

Výkopové práce

Výkopové a zemné práce v Bratislavskom kraji vlastnou technikou Havarijné výkopové práce s  garanciou najlepšej ceny a kvality. Odvoz odpadu. Zemné práce poskytujeme  v Bratislavskom kraji a blízkom okolí – (v Bratislave, Pezinku, Senci, Modre, Malackách). S každou výstavbou súvisí zavedenie inžinierskych sietí a ich napojenie na verejné rozvody. Aby prebehlo hladko, potrebujete spoľahlivého partnera…

Viac informácií
Oprava potrubia kanalizácie

Oprava opadového potrubia kanalizácie

Oprava a výmena poškodeného odpadového potrubia kanalizácie Špecializujeme sa na komplexné opravy inžinierskych sietí (Voda & kanalizácia) Komplexná oprava potrubia kanalizácie bez kompromisov na kľúč. Od nás dostanete kompletný servis, až po finálne úpravy povrchu. Staviate nový dom a potrebujete vybudovať inžinierske siete pre vodu a kanalizáciu? Máte poškodené (popraskané, prevalené..) kanalizačné potrubie? Oprava kanalizácie…

Viac informácií