Čo je vlastne trativod? (Drenážna - dažďová kanalizácia - vsakovacia šachta)

Trativod takzvaný vsakovací systém je zariadenie slúžiace na odvádzanie dažďovej vody zo striech parkovacích plôch a iných povrchov.

Jeho náplňou je odvádzanie nadbytočnej dažďovej vody pri zrážkach a umožnuje ho odvádzať do drenážného systému čo je napríklad perforovaná-dierovaná rúra prípadne vsakovací kôš. Kde sa voda následne zhromažďuje – kumuluje a ďalej sa vsakuje do okolitej pôdy. Tomuto javu taktiež napomáha upravené zemné lôžko, teda obsyp kameniva alebo štrku s väčšou frakciou-zrnitosťou, čo je vode priepustné a umožňuje aktívne obtekanie. Celý tento drenážný systém teda trativod je nutné pred inštaláciou obaliť do vhodnej geotextílie.

Trativod na kľúč - dodávka, montáž a oprava drenážnej kanalizácie v lokalitách - Bratislava, Pezinok, Modra, Senec, Malacky, Dunajská Streda

Tá zabraňuje hromadeniu bahna, kalu a iných naplavenín z okolitého zemného lôžka – výkopovej jamy a udržuje obsah trativodu čistý. Pre správnu inštaláciu takéhoto zariadenia je potrebné inštalovať taktiež odvetrávanie a odporúča sa po trase prívodného potrubia montáž servisného prvku – čistiaci kus. Ten dalej slúži na údržbu, prípadné servisné úkony alebo inšpekciu potrebnou kamerou.

  • Trativody realizujeme v Bratislavskom kraji a okolí – Bratislava, Pezinok, Modra, Senec, Malacky a Dunajská Streda.

Trativod je nutné realizovať na každom objekte podľa stavebného zákona.

Na koľko podľa stavebného zákona a vyhlášky dodávateľov vody a kanalizácie je nutné dažďovú vodu od splaškovej úplne oddeliť, čiže aktívna a pasívna kanalizácia. Čoraz viac ľudí je nútených pri rekonštrukciách a novostavbách riešiť aj takúto problematiku. V niektorých prípadoch obec, alebo mestská časť umožňuje sama takejto vody do novo vybudovaných dažďových pustín, no v iných prípadoch je naša firma schopná promptne a efektívne vyhotoviť funkčné riešenie – návrh problematiky a taktiež následnú správnu a odbornú realizáciu trativodu.

Na koľko podľa stavebného zákona a vyhlášky dodávateľov vody a kanalizácie je nutné dažďovú vodu od splaškovej úplne oddeliť, čiže aktívna a pasívna kanalizácia. Čoraz viac ľudí je nútených pri rekonštrukciách a novostavbách riešiť aj takúto problematiku. V niektorých prípadoch obec, alebo mestská časť umožňuje sama takejto vody do novo vybudovaných dažďových pustín, no v iných prípadoch je naša firma schopná promptne a efektívne vyhotoviť funkčné riešenie – návrh problematiky a taktiež následnú správnu a odbornú realizáciu trativodu.

Prečo trativod od nás?

Sme schopní zabezpečiť výkopové práce vlastným minibagrom vrátane ručného dočistenia výkopových jám, odvoz a recykláciu prebytočnej zeminy vlastným minidumperom do 750kg a kontajnerovým vozidlom v objeme od 3-7 metrov kubických. Zemné a terénné úpravym taktiež hútnenie vykonávame vibračnou nohou – žabou alebo vibračnou doskou. Všetky potrebné práce realizujeme komplet na klúč rýchlo a efektívne.

  • Komplexné výstavby trativodov na kľúč
  • Výkopové práce vlastnou technikou
  • Návrh konštrukcie trativodu a odborné poradenstvo
  • Finálna úprava povrchu
  • Odvoz prebytočnej zeminy
  • Starostlivosť o trativod

Pri zhotovení trativodu je potrebné dbať na základné faktory, ktoré sú prepočet plochy z ktorej je dažďová voda odvádzaná v m2 pri možnej najvyššej úmere zrážok aby sme zistili v akom objeme a ako rýchlo bude voda odvádzaná a dalej aby drenáž takýto nápor adekvátne zvládla. Samozrejme treba zohľadniť priepustnosť podložia, čiže druh zeminy kde napríklad íl a mazľavá zem čiže plastická je horšie priepustná a naopak štrkové a piesočnaté podložie odvádza vodu veľmi efektívne preto rozmer trativodu nemusí dosahovať také kapacitné rezervy. Vždy sa snažíme v rámci možností prekopať a osadiť trativod čo najbližšie k štrkovému alebo kamenistému podložiu.

ČOV – čistička odpadových vôd.

V mnohých prípadoch sa stretávame taktiež s problematikou odvádzania odkalovanej a vyčistenej splaškovej vody odvádzanej z čističky, kde je možné vyústiť takúto vodu do vsakovacieho systému, kde sa jej dá ekologicky a efektívne zbaviť. Tým sa vylučuje manipulácia s kalovými čerpadlami, vypúšťanie do trávnika a neustále návštevy fekalného vozidla.

 

Aká je cena trativodu na kľúč?

Paušálnu cenu za trativod nie je možné určiť, nakoľko sa odvíja od veľkosti, konštrukcie, podložia a podobne. Cenovú kalkuláciu Vám vieme spraviť o oboznámení sa so všetkými špecifikáciami.

  • U nás môžete zaplatiť kartou.

Bratislava

Trativod na kľúč realizujeme v lokalitách :

Bratislava, Petržalka, Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čuňovo, Dlhé Diely, Lamač, Pohradničné časti Rakúska a Maďarska – Berg, Kittsee, Hainburg, Rajka, Dunakiliti,

Pezinok

Trativod na kľúč realizujeme v lokalitách :

MODRA, PEZINOK, Svätý Jur, Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Limbach, Píla, Slovenský Grob, Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady, Vištuk

Senec

Trativod na kľúč realizujeme v lokalitách :

SENEC, Bernolákovo, Blatné, Boldog, Čataj, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Chorvátsky Grob, Igram, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Rovinka, Tomášov, Tureň, Veľký Biel, Vlky, Zálesie

Malacky

Trativod na kľúč realizujeme v lokalitách :

MALACKY, Borinka, Gajary, Jablonové, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Malé Leváre, Marianka, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Závod, Zohor – Vojenský obvod, Záhorie

Dunajská Streda (Gabčíkovo / Šamorín / Veľký Meder)

Trativod na kľúč realizujeme v lokalitách :

DUNAJSKÁ STREDA, GABČÍKOVO, ŠAMORÍN, VEĽKÝ MEDER, Báč, Baka, Baloň, Bellova Ves, Blahová, Blatná na Ostrove, Bodíky, Boheľov, Čakany, Čenkovce, Čiližská Radvaň, Dobrohošť, Dolný Bar, Dolný Štál, Dunajský Klátov, Holice, Horná Potôň, Horné Mýto, Horný Bar, Hubice, Hviezdoslavov, Jahodná, Janíky, Jurová, Kľúčovec, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Kvetoslavov, Kyselica, Lehnice, Lúč na Ostrove, Macov, Mad, Malé Dvorníky, Medveďov, Mierovo, Michal na Ostrove, Ňárad, Nový Život, Ohrady, Okoč, Oľdza, Orechová Potôň, Padáň, Pataš, Potônske Lúky, Povoda, Rohovce, Sap, Štvrtok na Ostrove, Topoľníky, Trhová, Hradská, Trnávka, Trstená na Ostrove, Veľká Paka, Veľké Blahovo, Veľké Dvorníky, Vieska, Vojka nad Dunajom, Vrakúň, Vydrany, Zlaté Klasy

Výkopové práce Bratislava

Výkopové práce

Výkopové a zemné práce v Bratislavskom kraji vlastnou technikou Havarijné výkopové práce s  garanciou najlepšej ceny a kvality. Odvoz odpadu. Zemné práce poskytujeme  v Bratislavskom kraji a blízkom okolí – (v Bratislave, Pezinku, Senci, Modre, Malackách). S každou výstavbou súvisí zavedenie inžinierskych sietí a ich napojenie na verejné rozvody. Aby prebehlo hladko, potrebujete spoľahlivého partnera…

Viac informácií
Oprava potrubia kanalizácie

Oprava opadového potrubia kanalizácie

Oprava a výmena poškodeného odpadového potrubia kanalizácie Špecializujeme sa na komplexné opravy inžinierskych sietí (Voda & kanalizácia) Komplexná oprava potrubia kanalizácie bez kompromisov na kľúč. Od nás dostanete kompletný servis, až po finálne úpravy povrchu. Staviate nový dom a potrebujete vybudovať inžinierske siete pre vodu a kanalizáciu? Máte poškodené (popraskané, prevalené..) kanalizačné potrubie? Oprava kanalizácie…

Viac informácií