• Profesionálne čistenie lapačov tukov

Lapače tukov slúžia ako zberné nádoby na zachytávanie tukov a olejov. Bránia tomu, aby sa tieto mastné zvyšky dostali do kanalizácie, ktorú by mohli upchať a znečistiť. V nádobách sa hromadí tuhý aj tekutý odpad určený na likvidáciu.

Lapač tukov funguje spoľahlivo len vtedy, keď nie je preplnený a zanesený. Preto ho potrebujete pravidelne vyprázdniť a vyčistiť. Ako často? To závisí od jeho objemu a množstva odpadu, ktoré vyprodukujete.

 

Postaráme sa o čistenie lapačov tukov s objemom od 100 do 5 000 litrov. Pomocou najúčinnejších metód odsajeme obsah nádoby, dôkladne ju vyčistíme, odpad odvezieme a zlikvidujeme.

Komplexný servis: čistenie lapačov tukov, odvoz a likvidácia odpadu

 • Čistenie lapačov tukov

Lapač tukov dokáže pri správnom fungovaní zachytiť odpadový olej a tuk. Aby nedošlo k zahlteniu zariadenia, musíte zabezpečiť odčerpanie jeho obsahu.

Pri práci používame špeciálne vozidlo, ktoré vysokým tlakom vody rozbije stuhnutú mastnotu. Uvoľnené nečistoty ľahko odsajeme, a zároveň vyčistíme steny lapača tukov, jeho prítoky aj odtoky. V prípade potreby pokračujeme zoškrabaním usadenín zo stien a dna nádoby.

 • Odvoz a likvidácia odpadu

Poskytujeme komplexné služby, preto sa naša práca nekončí vyčistením zariadenia. Na odvoz odpadu z lapačov tukov používame cisternové vozidlo. Odpad vyvezieme na miesto jeho ekologickej likvidácie. V niektorých prípadoch odpad neputuje na zneškodnenie, ale na recykláciu.

Komplexná starostlivosť o lapače tukov zahŕňa tieto činnosti:

 • odčerpanie obsahu lapača tukov
 • kompletné odstránenie tuku a odpadovej vody
 • vysokotlakové čistenie stien a dna lapača
 • vysokotlakové čistenie prítoku a odtoku lapača
 • oškrabanie tuku zo stien lapača
 • vývoz odčerpaného odpadu
 • zneškodnenie, prípadne zhodnotenie odpadu
 • potvrdenie o vývoze a likvidácii odpadu
Čistenie lapačov tukov - Bratislava - Pezinok - Modra - Senec - Malacky

Ako postupujeme pri čistení lapačov tukov

Lapač tukov si vyžaduje pravidelné sledovanie hladiny odpadu v kanalizácii alebo zbernej nádobe. Preventívnym odčerpaním nádoby predídete havarijnému stavu.

Keď sa zariadenie naplní tuhým a tekutým odpadom, pristúpime k jeho odsávaniu. Vyprázdnená nádoba nám ukáže, v akom stave sa nachádza váš lapač tukov. Podľa toho zvolíme ďalší postup.

Vo väčšine prípadov pokračujeme dôkladným čistením lapača. Na odstránenie hrubých tukových nánosov používame vysokotlakové čistenie v kombinácii s fekálnym vozidlom. Popri čistení tak nasávame tuhé usadeniny priamo do cisterny – odpad následne putuje na ekologickú likvidáciu.

Po našom zásahu ostane váš lapač tukov prázdny, vyčistený a plne funkčný.

Koľko stojí údržba lapačov tukov

Cenu za čistenie lapačov tukov ovplyvňujú viaceré faktory, preto sa nedá stanoviť jednotne. Každý lapač tukov posúdime individuálne. Na obhliadke sa oboznámime s množstvom odpadu, náročnosťou práce či vzdialenosťou od miesta likvidácie.

 • Cena vykonanej práce je vždy férová. Nikdy ju umelo nenavýšime a neskrývame žiadne poplatky. U nás môžete bezpečne zaplatiť kartou.

Čistenie lapačov tukov – Bratislavský kraj

Komplexný servis lapačov tukov realizujeme NONSTOP v Bratislavskom kraji. Na odborné a bezpečné čistenie s odvozom odpadu sa spoľahnite v týchto lokalitách:

 • Bratislava
 • Pezinok
 • Modra
 • Senec

Čistenie lapačov tukov profesionálnou technikou

Ak Vás zaskočí katastrofa v podobe zanesených lapačov tukov – neváhajte kontaktovať profesionálov Vortech s.r.o.

FAQ - Čistenie a krtkovanie lapačov tukov

Prečo potrebujete čistiť lapač tukov?

Zanesený lapač tukov môže spôsobiť nepríjemné ťažkosti, ktoré sa väčšinou končia upchatou kanalizáciou. Preplnené zariadenie totiž nedokáže plniť svoju základnú funkciu – nezachytáva olej a tuk. Tento odpad tak putuje do potrubia, kde sa usádza na stenách a zhoršuje priepustnosť kanalizácie.

Pre koho je vhodný komplexný servis lapačov tukov?

Tieto služby poskytujeme pre reštaurácie, fast foody, cukrárne, hotely, školské jedálne, firemné kantíny, ale aj veľké potravinárske závody a mäsokombináty. Sme k dispozícii na pravidelné čistenie aj na rýchle riešenie havarijného stavu.

Kde poskytujeme krtkovanie a čistenie lapačov tukov?

Bratislava a okolie:

 • Bratislava, Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Ružinov, Nivy, Pošeň, Prievoz, Ostredky, Trávniky, Štrkovec, Vlčie hrdlo, Trnávka, Vrakuňa, Nové Mesto, Ahoj, Jurajov dvor, Koliba, Kramáre, Mierová kolónia, Pasienky, Vinohrady Rača, Pekná cesta, Rendéz, Vajnory, Východné, Žabí Majer, Devín, Devínska Nová Ves, Kramáre, Dúbravka, Karlova Ves, Dlhé diely, Kútiky, Mlynská dolina, Rovnice, Lamač, Záhorská Bystrica, Petržalka, Dvory, Háje, Jarovce, Rusovce, Čuňovo, Rajka, Dunakiliti, Berg, Kittsee, Hainburg

Pezinok a okolie:

 • Pezinok, Modra, Svätý Jur, Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Limbach, Píla, Slovenský Grob, Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady, Vištuk

Senec a okolie:

 • Senec, Bernolákovo, Blatné, Boldog, Čataj, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Chorvátsky Grob, Igram, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Rovinka, Tomášov, Tureň, Veľký Biel, Vlky, Zálesie

Malacky a okolie:

 • Malacky, Borinka, Gajary, Jablonové, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Malé Leváre, Marianka, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Závod, Zohor – Vojenský obvod, Záhorie