Lokalizácia úniku vody Vás zbaví problémového miesta vo vodovode, kanalizácii či inom poškodenom potrubí. Pomocou najúčinnejšej metódy odhalíme presnú príčinu unikajúcej vody a navrhneme optimálne riešenie. Správna detekcia vám pomôže ušetriť veľa peňazí a starostí.

Ako zistíte, že vás trápi únik vody? Niektoré náznaky možno bežne pozorujete, ale nevenujete im pozornosť. Napríklad taký večne kvapkajúci kohútik. Ale ten aspoň vidíte a počujete.

Iné javy sa vyskytnú len občas, ale sú o to nebezpečnejšie. Zrejme signalizujú skrytý únik vody. Všimnite si, či vám nevlhnú steny, alebo ste nedostali vysoký účet za vodu.

Lokalizácia úniku vody v lokalite Šamorín - Detekcia únikového miesta

Lokalizáciu a detekciu úniku vody poskytujeme v Šamoríne a okolí.

Ušetrite peniaze a zabráňte zbytočným škodám

Únik vody patrí k poruchám, ktoré si ani nemusíte všimnúť. Preto potrebujete včasný zásah. Ak problém neriešite, časom prerastie do vysokých účtov za spotrebu vody. A ešte drahšie sú následné opravy, pri ktorých sa nevyhnete búracím a výkopovým prácam.

Spoľahlivou detekciou úniku vody ušetríte financie a zabránite zbytočným škodám na majetku. Zbavte sa prasklín v potrubí, skrytých únikov a plesnivých stien. Využite naše dlhoročné skúsenosti nielen z lokalizáciou úniku vody, ale aj so všetkými možnými aj nemožnými poruchami vody.

Lokalizáciu úniku vody robíme pre domácnosti, firmy aj inštitúcie:

  • preskúmame všetky druhy potrubia,
  • skontrolujeme vodovodné a kanalizačné prípojky,
  • prezrieme vnútorné aj vonkajšie rozvody vody, klimatizáciu, kúrenie.

Našou výhodou je komplexnosť služieb. Keď určíme príčinu unikajúcej vody, nekončíme. Pokračujeme riešením problému: odbornou opravou poškodeného miesta.

Únik vody lokalizujeme a detekujeme pomocou týchto metód

Máte podozrenie na únik vody, ktorý nie je viditeľný? Kľúčová je obhliadka miesta. Tá napovie, či vás skutočne trápi tento problém. Obhliadku máte od nás zadarmo.

Ak prvotná kontrola potvrdí únik, ihneď pristúpime k jeho detekcii a lokalizujeme presné miesto poruchy. Používame moderné a účinné metódy v kombinácii s profesionálnou technikou. Zvolíme metódu, ktorá najviac vyhovuje charakteru a rozsahu poruchy.

  • Meranie termovíznou kamerou

Termovíznou kamerou zistíme únik vody v rozvodoch ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody. Presné miesto poškodenia odhalia teplotné rozdiely na povrchu potrubia.

  • Korelačná metóda

Pomocou zvukových vĺn v rôznych frekvenciách nájdeme poruchu v oceľovom a liatinovom potrubí. Táto metóda sa hodí hlavne v priemyselných objektoch a veľkých areáloch.

  • Vodíková metóda

Pri vodíkovej metóde naplníme potrubie neškodným plynom s obsahom vodíka. Odhalíme tak miesta, ktorými plyn uniká na povrch. Metóda je určená na lokalizáciu úniku vody vo vodovodných prípojkách, plastových rozvodoch či kúrení.

  • Akustická metóda

Akustická metóda funguje na princípe zvukového šumu. Problémové miesto určia mikrofóny, ktoré šum graficky znázornia na prístroji.

  • Vytýčenie trasy potrubia

Na vytýčenie trasy potrubia používame frekvenčný generátor signálu EZiCAT 750i. Slúži na frekvenčné meranie a určenie polohy potrubia. Rôzne frekvencie elektrickej siete umožňujú trasovanie potrubí či káblov, a to hlavne pri rozvodoch uložených pod zemou, kde ostatné metódy nie sú také spoľahlivé.

Koľko stojí lokalizácia úniku vody - aká je cena ?

Cena detekcie úniku vody závisí od viacerých faktorov a presne ju vieme určiť až po obhliadke miesta. Vplýva na ňu charakter a rozsah poruchy, metóda lokalizácie, a prípadne použitý materiál. Vo „vodárčine“ sme ako domu – u nás máte garanciu maximálnej kvality – dobrá cena je samozrejmosť.

  • U nás môžete zaplatiť kartou.

Presná lokalizácia úniku vody pomocou najúčinnejších metód. Volajte nonstop