Čistenie dažďových zvodov - Bratislava - Pezinok - Modra - Senec - Malacky

Čistenie dažďových zvodov

Dažďová kanalizácia (zvody) je neoddeliteľnou súčasťou každej nehnuteľnosti. Zabezpečuje odtok prebytočnej dažďovej vody zo strechy a odvádza ju dažďovou kanalizáciou do drenážneho alebo vsakovacieho systému. Dažďová kanalizácia je veľmi dôležitá, najmä kvôli možnému vonkajšiemu poškodeniu domu vodou, preto by sme nemali zabúdať na starostlivosť a pravidelnú kontrolu či preventívne čistenie aj tejto časti kanalizácie. Obrovskou…

Trativod na kľúč - dodávka, montáž a oprava drenážnej kanalizácie v lokalitách - Bratislava, Pezinok, Modra, Senec, Malacky, Dunajská Streda

Trativod na kľúč

Čo je vlastne trativod? (Drenážna – dažďová kanalizácia – vsakovacia šachta) Trativod takzvaný vsakovací systém je zariadenie slúžiace na odvádzanie dažďovej vody zo striech parkovacích plôch a iných povrchov. Jeho náplňou je odvádzanie nadbytočnej dažďovej vody pri zrážkach a umožnuje ho odvádzať do drenážného systému čo je napríklad perforovaná-dierovaná rúra prípadne vsakovací kôš. Kde sa…